Direnç kodları diski...

Direnç kodlarını okumak bazen kafa karıştırıcı olabilir. Ancak, aşağıdaki renk kodlu diskleri kullanarak daha kolay okuyabilirsiniz.

Dirençlerin değerleri, üzerindeki renk bandları kodlarıyla belirlenmektedir. Direnç üzerindeki bu renkler okunarak direnç değeri hesaplanır. Karbon dirençlerde renk bandı sayısı 4’tür ve her rengin anlamı ve değeri farklıdır. Metal film dirençlerde bu renk sayısı 5 olabilir. Direnç değerini okumaya başlamadan önce bantların dizilişini kontrol etmek gerekir. Kenara yakın dizilmiş bant tarafından okunmaya başlanır. Ayrıca kenar noktasından başlayan bant çizgisinin yanındaki diğer renkler sık bir şekilde dizilmiştir. Bu gruptan ayrı duran renk değeri ise direncin hata oranı (tolerans) değerini gösterir. Direnç kodlamayı kısaca açıklayalım.

4-band renk kodlama;


1.band 1. değer
2.band 2. değer
3.band çarpan
4.band tolerans

5-band renk kodlama;

 1.band 1. değer
2.band 2. değer
3.band 3. değer
4.band çarpan
5.band tolerans

Aşağıda, renk kodlu disklerin nasıl kullanılacağını görüyorsunuz.

4. bandlı okuma;


5.bandlı okuma;

Buradaki linkten pdf dosyasını indirin. Renkli yazıcıda yazdırıp diskleri makasla dikkatlice kesin. En büyükten en küçüğe doğru üst üste dizip ortalarından tutturun. Okumak istediğiniz renkleri yanyana getirip direnç değerini okuyun.


Kaynak:  http://www.electronics-tutorials.ws/resistor/resistor-colour-code-wheel.html